Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

پروژه های طراحی و مطالعاتی

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان به‌سازی و نوسازی:
تلاش داریم نگاه به بافت تاریخی را عوض کنیم

مدیرعامل سازمان به‌سازی و نوسازی شهرداری کرمان با بیان این که تلاش داریم نگاه به بافت تاریخی را عوض کنیم، اظهار داشت: به عنوان بازوی میراث فرهنگی در حفظ و احیای بناهای تاریخی واقع شده در بافت قدیمی شهر کرمان، عمل می کنیم.
مهندس محمدرضا عسکری با بیان این که این سازمان به موضوع نوسازی و به‌سازی بافت تاریخی، از منظری تخصصی نگاه می کند گفت: سازمان بهسازی در پروژه‌ شهید باهنر با تغییر رویکرد برای نخستین بار مفهوم «ساما‌ن‌دهی شهری» را در بخشی از بافت ناکارآمد شهری تعریف کرد.
وی با اشاره به طرح "سامان‌دهی بافت شهری" افزود: این طرح در سال 89 با تعریض خیابان ناصریه بر اساس یک طراحی شهری و الگوی مناسب بافت تاریخی به انجام رسید.
عسکری  تغییر رویکردها و ایجاد راه‌حل‌های بومی در بافت تاریخی کرمان را سیاست اصلی سازمان به‌سازی و نوسازی عنوان و خاطرنشان کرد: برای تبدیل این سازمان به اتاق فکر احیای بافت قدیم شهر کرمان، توافقات و تعاملاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سطح کرمان شروع شده است.

معرفی مدیرعامل

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی

محمدرضا عسکری

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top