Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 4 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

Forum Support

حقوق شهروندی

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) ....

اطلاعات بیشتر

 

به منظور احیاء بافت تاریخی شهر کرمان به صورتی که بتواند نیازهاي زندگي امروز را تامين كند و از خالي شدن سكنه

جلوگيري نمايد، سازمـان بهسازي و نوسازي شهر كرمان تاسيس شد.

 

از جمله اهداف تاسيس سازمان :

1- شناسايي محله هاي قديمي و بافت با ارزش تاريخي جهت پيشنهاد تغيير كاربري اراضي و

يا ارائه طرح هاي مناسب در راستاي بهينه سازي و احياي محله هاي مذكور

2- احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر و شهروندان، اجراي طرح ها و پروژه

هاي مصوب شهرداري در محله هاي قديمي و نيز ارائه خدمات با رعايت مقررات مربوطه

3- استفاده بهينه از اراضي مرغوب شهري كه در اثر عدم برنامه ريزي مناسب به صورت متروكه

و بلااستفاده باقي مانده اند

4- شناسايي تك واحدهاي با ارزش تاريخي و ارائه پيشنهاد بمنظور تعيين كاربري مناسب جهت

هر بنا

5- تنظيم طرح هاي اجرايي - پيشنهادي بر اساس طرح تفضيلي و جامع، در مواردي از قبيل

شناخت معابر تاريخي - شناخت عناصر فرهنگي، مذهبي، تجاري و ... در بافت تاريخي و

فرسوده و پيشنهاد تكليف براي هر يك

6- بررسي و پيشنهاد ضوابط شهرسازي و معماري جهت احداث با حجم، فرم، ارتفاع و ...

7- سرمايه گذاري و جذب سرمايه و مشاركت هاي مردمي در حدود اختيارات و اهداف

سازمان

معرفی مدیرعامل

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی

محمدرضا عسکری

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top